Actimel realiseert koolstofneutrale ambitie in België en denkt met het veevoer ingrediënt Bovaer® al aan de volgende verbetering

Danone's jarenlange inzet voor duurzaamheid en de strijd tegen klimaatverandering heeft een nieuwe mijlpaal bereikt met de Carbon Trust®-certificering van Actimel, het vlaggenschipmerk dat in België wordt geproduceerd. Niet alleen wordt Actimel ​ het eerste verse zuivelmerk van Danone dat koolstofneutraliteit bereikt voor de volledige productiecyclus, ook gaat Actimel voor het eerst in België samen met haar melkveehouders het voedingssuplement Bovaer®, toedienen aan koeien om ​ de methaanuitstoot te reduceren Bovaer® is een ingrediënt dat wordt toegevoegd aan veevoer waarmee de methaanuitstoot van de veestapel de komende jaren nog met 20-40% zal dalen. Dit ingrediënt, ontwikkeld door DSM, werd in samenwerking met ILVO1 als eerste op boerderijschaal niveau getest bij een melkveehouder van Danone België en zal ook als eerste bij de melkveehouders van Danone in België worden gebruikt vanaf dit jaar.

Een verbintenis op lange termijn

"De certificering van Actimel ligt volledig in lijn met ons engagement voor de B Corp®-certificering en de Belgian Alliance for Climate Action2. Deze nieuwe mijlpaal is het resultaat van solide actieplannen die al verscheidene jaren door onze productievestiging in Rotselaar en onze partners worden uitgevoerd. Het is een stap in de goede richting, want elke ton CO2 reductie telt. Wij zullen onze inspanningen en investeringen voortzetten om onze koolstofvoetafdruk verder te verkleinen. Klimaatverandering is een grote en systemische uitdaging die vraagt om actie hier en nu, maar even goed in de toekomst, zegt Nathalie Pfaff, General Manager van Danone België, onze inspanningen stoppen hier niet”.

De Carbon Neutral Footprint-certificering van Carbon Trust® omvat een verbintenis op lange termijn en voor de toekomst met een jaarlijkse herberekening van de voetafdruk met de bedoeling deze telkens te verminderen. Om de certificering te behouden, zet Danone in op de reductie in de hele levenscyclus van Actimel met een intern stappenplan waarbij het veevoer ingrediënt Bovaer® een belangrijke rol speelt.

Minder methaanuitstoot door voedingssupplement voor koeien

Dankzij de toevoeging van het ingrediënt Bovaer® aan het veevoer zal de methaanuitstoot van de veestapel nog eens met 20-40% kunnen verminderd worden. Dit ingrediënt is het resultaat van een decennium aan wereldwijd wetenschappelijk onderzoek, waaronder meer dan 50 onderling getoetste studies en 48 veldproeven. De voordelen op lange termijn, de veiligheid van dit ingrediënt voor het vee en de consumenten en het gebruiksgemak van dit ingrediënt werden bevestigd in een anderhalf jaar durende commerciële test in Vlaanderen

Koeien zijn een belangrijke producent van methaan: de gassen ontstaan in de pens van de koe door het eten van gras. Het voedingssupplement Bovaer® zorgt ervoor dat koeienpensen minder methaan produceren. Dit jaar zullen de melkveehouders die leveren aan Actimel voor het eerst in België het voedingssupplement in gebruik nemen. Het gaat om een theelepel van het ingrediënt per dag per koe.

De totstandkoming van het ingrediënt is uniek binnen Europa: via onderzoek en innovatie met steun van de overheid werd een concrete toepassing ontwikkeld en dat in samenwerking met boeren en de bedrijfswereld voor de implementatie ervan. Ook opleidingen werden aan het project gekoppeld. Meer specifiek gaat het over de samenwerking tussen het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), een melkveehouder van Danone België en chemiebedrijf DSM. ​ ​

Hilde Crevits, Vlaams minister van Landbouw en Voeding: “Ik ben trots op onze unieke Vlaamse aanpak om onderzoek, innovatie en de concrete toepassing door de landbouwers te combineren. Ook in de toekomst zullen wij hier verder op inzetten en blijven we onze landbouwers ondersteunen om nog duurzamer en klimaatvriendelijker te produceren. Zo hebben we ​ de afgelopen maanden een steunregeling uitgewerkt voor landbouwers die methaanreducerend veevoeder zoals Bovaer® gebruiken. Ik maak hiervoor 1 miljoen euro vrij van de 8 miljoen voor pré-ecoregelingen. Al 350 landbouwers toonden interesse tijdens een webinar. Voedingssupplementen kunnen jaarlijks leiden tot een daling van gemiddeld 30% van de methaanuitstoot van koeien. ​ Een knap staaltje onderzoek dus dat mee het verschil kan maken voor ons klimaat.”

Daarnaast neemt Danone nog andere initiatieven:

 • De omzetting van koemest in hernieuwbare energie met behulp van biovergisters.
 • Het nemen van bodemstalen, te beginnen in 2022 en over 4 jaar nogmaals, van alle percelen groter dan 0,5 hectare om de koolstofopslag te meten. In samenwerking met de Bodemkundige Dienst België wil Danone zo begrijpen waarom bepaalde percelen beter koolstof capteren dan andere. Meer dan 50 Danone melkveehouders doen mee aan dit project. Danone is het eerste zuivelbedrijf dat zo een omvangrijk koolstofcaptatie project opzet in België. Het opslaan van koolstof in de bodem is immers een sleutelelement om de CO2-uitstoot te compenseren en zal ook leiden tot meer vruchtbare bodems.
 • Het stimuleren en bevorderen van meer gebruik van lokaal geproduceerde eiwithoudende diervoeders.
Johan Hillen, voorzitter van de producenten organisatie ‘Beste Melk’, die aan Danone levert: "Danone heeft altijd een voortrekkersrol gespeeld op het gebied van het verminderen van de CO2- en methaanuitstoot en het was de eerste melkinzamelaar in België om vanaf 2019 de koolstofvoetafdruk van elk melkveebedrijf te meten en aan het resultaat een premie te koppelen. We zijn er vandaag erg trots op dat de CO2-uitstoot van de Belgische ophaling de laagste is van alle Danone-ophalingen wereldwijd. Onze CO2-uitstoot is tussen 2017 en 2021 met 20% gedaald en we zijn vastbesloten om die nog verder terug te dringen. Over het geheel genomen zit de grootste impact voor ons in de verdere vermindering van de methaanuitstoot via veevoer en de toename van het aandeel van lokaal veevoer. Wij zijn dan ook erg tevreden met de steun van de Vlaamse overheid om in de toekomst de uitstoot nog verder terug te dringen. Als landbouw, industrie en overheid samenwerken, boeken we de beste resultaten.”

Bovendien wil Danone België de productiesite in Rotselaar tegen 2030 koolstofneutraal maken, onder meer door 100% groene elektriciteit te gebruiken het verbruik van thermische energie drastisch te verminderen. Het bedrijf zal ook haar koolstofvoetafdruk blijven verkleinen met behulp van verpakkingsinnovaties en het weglaten van het plastic hoesje rond de Actimel-flesjes tegen medio 2022, waardoor tot 8 ton plastic en 19 ton CO2 per jaar kan worden bespaard.

Een sterk lokaal engagement

Het merk Actimel ontving de Carbon Neutral Footprint-certificering vanwege Carbon Trust®, een onafhankelijk wereldwijd adviesbureau voor klimaatverandering en duurzame ontwikkeling. Het flesje, dat getuigt van een sterk lokaal engagement, wordt geproduceerd met melk van boerderijen in een straal van gemiddeld 70 km rond de Belgische fabriek in Rotselaar en wordt het eerste zuivelproductmerk bij Danone dat koolstofneutraal is. ​

Sinds de lancering van Actimel in 1994 zijn talrijke initiatieven genomen op het gebied van de productie van melk en het gebruik van plastic. Om de koolstofvoetafdruk van Actimel te verkleinen, richtte Danone België haar inspanningen op 3 belangrijke actiegebieden:

Samenwerking met plaatselijke boeren:

 • Danone was het eerste zuivelbedrijf in België dat in 2017 begon met de berekening van de individuele koolstofvoetafdruk per melkveebedrijf3. Danone maakt deel uit van de internationale Cool Farm Alliance die dit meetinstrument heeft ontwikkeld. Op basis van de individuele voetafdrukgegevens worden individuele reductieactieplannen opgesteld.
 • Sinds 2019 wordt bovenop de melkprijs een premie toegekend wanneer wordt voldaan aan criteria voor duurzame productie, zoals de vermindering van de koolstofvoetafdruk.

In 2021 ging Danone nog een stap verder door financieel bij te dragen aan verschillende regeneratieve landbouwprojecten in België om de meer dan 80 melkveehouders te ondersteunen bij de overgang naar duurzamere praktijken. Het betreft onder meer het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen, het verhogen van het aandeel lokaal eiwit in het rantsoen van de koeien, en het optimaliseren van de bodemgezondheid.

Productiesite in Rotselaar:

 • De vestiging in Rotselaar ontving de prijs 'Fabriek van de toekomst' als erkenning voor haar duurzaamheidspraktijken in de fabriek en met haar partners, haar betrokkenheid van de werknemers en haar innovatieve aanpak.
 • Het gebruik van 100% hernieuwbare elektriciteit (windturbines, waterkracht, zonnepanelen) en gebruik van 100% LED-verlichting.
 • De productie van de Actimel fles naast de fabriek.

Verpakking:

 • Het Actimel-flesje is al vele jaren 100% recycleerbaar.
 • Het gewicht van het flesje is sinds de lancering van Actimel gehalveerd: van 11 gram HDPE in 1992 tot 6 gram in 2007 en 5,35 gram in 2021, waardoor de CO2-uitstoot met 9% is gedaald.
 • Het karton rond de flesjes bestaat ​ voor 100% uit gerecycleerd materiaal.

Ondanks alle inspanningen zal een zuivelproduct, omwille van zijn aard, nooit volledig autonoom koolstofneutraal zijn. Parallel aan haar reductieplannen compenseert Danone daarom de resterende koolstofemissies via bijdrage aan grootschalige projecten om natuurlijke ecosystemen te herstellen en duurzame landbouwpraktijken en toegang tot rurale energie te bevorderen. De koolstofcompensaties die door Livelihoods Carbon Funds-projecten worden gegenereerd zijn gecertificeerd door de Gold Standard (opgericht door het WWF) en door Verra (voorheen de VCS-Verified Carbon Standard). Deze certificering garandeert dat het klimaateffect van de projecten nauwgezet werd gemeten volgens internationaal erkende methodologieën. Onze bijdrage aan het herstel van 10.000 hectare mangroves in Senegal is een voorbeeld. Dit project bouwt op een sterke sociale mobilisatie om een ecosysteem met een rijke biodiversiteit te herstellen en de gemeenschappen op het platteland nieuwe bronnen van inkomsten te verschaffen. Het project moet het mogelijk maken om over een periode van 20 jaar ongeveer 600.000 ton CO2 op te slaan. ​

Infographic Actimel (NL).pdf

PDF - 5.3 Mb

Infographic CO2 footprint milk (NL).pdf

PDF - 1.7 Mb

1 https://ilvo.vlaanderen.be/nl/

2 https://www.belgianallianceforclimateaction.org/

3Danone maakt deel uit van de internationale Cool Farm Alliance die dit meetinstrument heeft ontwikkeld

 

 

 

Over Danone - verse melkproducten

Over Danone

Danone is een toonaangevend multilokaal voedings- en drankbedrijf dat voortbouwt op snelgroeiende, op gezondheid gerichte categorieën in 3 segmenten: Zuivel- en Plantaardige producten, Waters en Gespecialiseerde voeding. Met haar langdurige missie om  mensen via voeding gezondheid te brengen, wil Danone meer duurzame eet- en drinkgewoonten promoten. Het bedrijf streeft ernaar een meetbare impact teweeg te brengen, zowel maatschappelijk als op het gebied van voeding. Danone heeft recent een nieuwe strategie ontwikkeld om haar groei, concurrentiepositie en meerwaarde op lange termijn te versterken. Met een omzet van 27,7 miljard euro in 2022 en meer dan 100.000 werknemers, verkoopt het bedrijf haar producten in meer dan 120 landen. Tot het portfolio van Danone behoren zowel internationale merken (zoals Actimel, Activia, Alpro, Danette, Danio, Danonino, Evian, Nutricia, Nutrilon en Volvic) als sterke lokale en regionale merken (zoals Danone, Fortimel, Oikos en Olvarit). Danone is beursgenoteerd aan Euronext van Parijs en is genoteerd op de OTCQX via de American Depositary Receipt (ADR). Daarnaast is het bedrijf opgenomen in verschillende duurzaamheidsindexen, zoals de indexen die beheerd worden door Vigeo Eiris en Sustainalytics, evenals de Ethibel Sustainability index, de MSCI ESG Indexes, de FTSE4Good Index Series, de Bloomberg Gender Equality Index en de Access to Nutrition Index. Danone streeft ernaar om tegen 2025 een van de eerste multinationals te worden die op mondiaal niveau het B Corp-certificaat behaalt.

In België zijn alle categorieën van Danone, Zuivel- en Plantaardige Producten, Waters en Gespecialiseerde Voeding, B Corp™ gecertificeerd. Met een breed portfolio aan merken zoals Danone, Activia, Actimel, HiPRO, Vitalinea, Oikos, Danio, Alpro, evian, Volvic, Badoit, Nutrilon, Olvarit en Fortimel en productie- en distributievestigingen in Rotselaar en Wevelgem is Danone een belangrijke speler op de Belgische, Europese en exportmarkt. Danone heeft in België zo’n 1.800 mensen in dienst, en werkt samen met ongeveer 80 melkleveranciers, gesitueerd op gemiddeld 70 kilometer van de productiesite van Rotselaar.

Meer info: www.danone.be, www.alpro.be en www.danone.com  

 

Neem contact op met

www.danone.be